Monthly Archives: آگوست 2017

رضا رسولی

رضا رسولی مدیریت وبسایت مدیرناب رضا رسولی   مدیر و بنیانگذار سایت مدیرناب ارزش های شرکت مدیر ناب رضایت مشتری مهمترین دارایی و هدف ما است پشتیبانی سریع سر لوحه اصلی کار ما است یادگیری و توسعه برای ما هیچ مرز و حدودی ندارد خلاقیت جوهره اصلی کارهایمان است ما به گفته هایمان متعهد هستیم ما […]

02136124922