کتاب صوتی چهار راه پولسازی رابرت کیوساکی اطلاعات بیشتر
مهدی حسینی (3123)محمد فرجی (2700)علیرضا شجاعی(2675)جاوید نوعی(2431)
(behzad esmail (2128مجید خنجری (1608)حجازی (1402)حسین عادلی (1380)
(tadbir.j (1325مهران مشافی (1290)ایمان رجبی مقدم (908)رضا میرزایی (625)
امیر حسین سمیعی (406)(225) khahejamal (98) sh_eh2008مسعود زرندی (54)
مشتریان وفادار: در لیست بالا نام دوستانی که بیشترین خرید از سایت را داشته اند به ترتیب امتیاز وجود دارند .