بهترین بانک ها در تالار بورس

[ad_1]

روزنامه هفت صبح: سود پیش بینی شده و درصد تحقق آن یکی از معیارهای انتخاب و خرید سهام یک نماد در بورس است. حالا در کنار آن می خواهیم درباره سود خالص به دست آمده بانک ها بگوییم. امروز درباره بانک ها گزارشی داریم که بر مبنای داده های به دست آمده از گزارش فارس تدوین شده است.

در این گزارش سود خالص بانک ها و سود تحقق یافته برای هر سهم این بانک ها را در بورس بررسی می کنیم. گل بانک های بررسی شده در این گزارش خصوصی هستند. پس از بانک هایی نظیر ملی و پست بانک و سپه خبری نیست. غایب بزرگ این تحلیل، بانک صادرات است که بزرگ ترین بانک حاضر در بورس قلمداد می شود.

به هر روشی سود خالص این 18 بانک در سال 94 را بررسی و با سال های 93 و 92 مقایسه کنیم، ماحصل آن روند شدید نزولی سود خالص در شبکه بانکی است. سود خالص بانک های بورسی از شش هزار و 897 میلیارد تومان در سال 92 در خوشبینانه ترین حالت به دو هزار و 696 میلیارد تومان رسیده و به عبارت دیگر 61 درصد کاهش یافته است.

بهترین بانک ها در تالار بورس

در حالت دوم که از بین بانک های زیان ده فقط بانک ملت و تجارت حذف می شود، سود بانک ها در سال 94 نسبت به سال 92 حدود 68.5 درصد کاهش داشته است. در حالت سوم که زیان بانک های ملت و تجارت هم اضافه می شود، سود خالص بانک ها 139 درصد افت کرده است. این شرایط حاکی از سایه سنگین رکود بر عملکرد شبکه بانکی از یک طرف و بحرانی شدن وضعیت مالی تعداد قابل توجهی از بانک های کشور است اما با این وجود، بانک هایی هستند که سودهای خوبی پرداخت کرده اند.

بانک انصار در مدار سودآوری

بانک انصار در شش ماهه اول امسال سود خالصی برابر 108 میلیارد و 337 میلیون تومان به دست آورده است اما این سود بهار و تابستان سال گذشته 198 میلیارد و 483 میلیون تومان بود. به این ترتیب شاهد هستیم که سود خالص شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه اول سال گذشته 45 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سود خالص به دست آمده در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن، یعنی سال 93 به میزان 7.9 درصد افزایش یافته بود.

در کل سال 94 سود خالص به دست آمده این بانک خصوصی 310 میلیارد و 934 میلیون تومان، در سال 93 به میزان 322 میلیارد و 333 میلیون و در سال 92 به میزان 260 میلیارد و 72 میلیون تومان رقم خورده بود. هر کدام از سهامداران بانک انصار در بورس اوراق بهادار تهران در شش ماهه اول امسال توانسته اند به 13.5 تومان سود پس از کسر مالیات دست یابند. این در حالی است که این مقدار سود در بهار و تابستان سال گذشته 24.8 تومان بود. سود هر سهم بانک انصار در کل سال 94 بالغ بر 38 تومان، در کل سال 93 بالغ بر 40 تومان و در کل سال 92 بالغ بر 65 تومان بود.

سود هر سهم بانک آینده 50 درصد آب رفت

بانک آینده در کل سال 94 به میزان 109 میلیارد و 937 میلیون سود خالص به دست آورده است. سود خالص این بانک در سال 93 بالغ بر 111 میلیارد و 896 میلیون و در سال 92 بالغ بر 120 میلیارد و 761 میلیون تومان بود. سود خالص به دست آمده در سال 94 به وضوح نشان دهنده کاهش 1.7 درصدی نسبت به سود خالص به دست آمده در سال 93 است.

 

محاسبات نشان می دهند که سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 94 بالغ بر 6.9 تومان بوده که نسبت به سود 14 تومانی هر سهم پس از کسر مالیات در سال 93 به میزان 50 درصد افت را نشان می دهد. علاوه بر این سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 93 نیز 7.2 درصد نسبت به سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 92 کاهش یافته است.

سقوط 2000 درصدی سود خالص هر سهم بانک سرمایه

بانک سرمایه در شش ماهه اول 94 زیان خالصی برابر 237 میلیارد و 219 میلیون تومان ثبت کرده است اما این سود در شش ماهه اول 93 معادل 12 میلیارد و 75 میلیون تومان بود. به این ترتیب شاهد هستیم که سود خالص شش ماهه اول 94 نسبت به همین بازه زمانی در سال 92 معادل 2066 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که سود خالص به دست آمده در کل سال 1393نسبت به کل سال 1392 به میزان 96 درصد کاهش یافته بود. در کل سال 1393، پنج میلیارد و 692 میلیون تومان زیان، در سال 1392 به میزان 135 میلیارد و 51 میلیون تومان زیان و در سال 1391 به میزان 146 میلیارد و 565 میلیون تومان رقم خورده بود.

 

هر کدام از سهامداران بانک سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران در شش ماهه اول سال 1394 معادل 59 تومان ضرر پس از کسر مالیات یافته اند. این در حالی است که این مقدار سود در شش ماهه اول  1393، سه تومان بود. سود هر سهم بانک سرمایه در کل سال 1393 یک تومان، در کل سال 1392 معادل 32 تومان ضرر و در کل سال 1391 معادل 41 تومان بود.

افت 23 درصدی سود هر سهم بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در کل سال 94 به میزان 1163 میلیارد تومان سود خالص به دست آورده است. سود خالص این بانک در سال 93 معادل 1264 میلیارد تومان و در سال 92 بالغ بر 1566 میلیارد تومان بود. سود سال 94 نشان دهنده کاهش هشت درصدی نسبت به سود خالص به دست آمده در سال 93 بوده است.

 

محاسبات نشان می دهند که سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 94 بالغ بر 23 تومان بوده که نسبت به سود 30 تومانی هر سهم پس از کسر مالیات در سال 03 معادل 23 درصد افت را نشان می دهد. علاوه بر این سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 93 نیز 42 درصد نسبت به سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 92 کاهش یافته است.

 

بهترین بانک ها در تالار بورس 

سود 11 تومانی سهامداران بانک قوامین

بانک قوامین در کل سال 94 به میزان 44 میلیارد و 76 میلیون تومان سود خالص به دست آورده است. سود خالص این بانک در سال 93 بالغ بر 91 میلیارد و 278 میلیون تومان و در سال 92 بالغ بر 160 میلیارد و سه میلیون تومان بود. سود خالص به دست آمده در سال 94 به وضوح نشان دهنده کاهش 52 درصدی نسبت به سود خالص به دست آمده در سال 93 ماست.

 

محاسبات نشان می دهند که سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 94 معادل 11 تومان بوده که نسبت به سود 22 تومانی هر سهم پس از کسر مالیات در سال 93 بالغ بر 52 درصد افت را نشان می دهد. علاوه بر این سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 93 نیز 43 درصد نسبت به سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 92 کاهش یافته است.

سهامداران بانک گردشگری سود که هیچ، زیان کردند

بانک گردشگری در شش ماهه منتهی به خرداد امسال زیان خالصی برابر 478 میلیارد و 802 میلیون تومان ثبت کرده است اما این سود این بانک در زمستان سال گذشته 274 میلیارد تومان بود. به این ترتیب شاهد هستیم که سود خالص شش ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به زمستان سال گذشته 9 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سود خالص به دست آمده در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال پیش از آن یعنی سال 93 به میزان 212 درصد افزایش یافته بود.

در زمستان سال 94 سود خالص به دست آمده این بانک خصوصی هم 274 میلیارد تومان زیان در سال 93 به میزان 87 میلیارد و 851 میلیون تومان زیان و در سال 92 به میزان 26 میلیارد و 203 میلیون تومان رقم خورده بود. هر کدام از سهامداران بانک گردشگری در بورس اوراق بهادار تهران در شش ماهه منتهی به خرداد امسال 79 تومان ضرر پس از کسر مالیات داشته اند. این در حالی است که این مقدار سود در زمستان سال گذشته 45 تومان بود. سود هر سهم بانک گردشگری در زمستان سال 93 بالغ بر 14 تومان ضرر و در زمستان سال 92 معادل شش تومان بود.

بانک سامان 1.9 تومان سود به هر سهم داد

بانک سامان از جمله پر مشتری ترین بانک های خصوصی کشور است. این بانک در بهار امسال 15 میلیارد و 279 میلیون سود خالص به دست آورده است. این مقدار سود در حالی است که سود خالص کل سال 94 بالغ بر 50 میلیارد و 275 میلیون تومان بود.

 

سود خالص کل سال 93 نیز 101 میلیارد و 124 میلیون تومان و سال 92 معادل 204 میلیارد و 295 میلیون تومان بود. از سوی دیگر سود هر سهم این بانک خصوصی در بهار امسال 1.9 تومان محاسبه شد. این در حالی است که سود محقق شده سال 94 معادل 6.3 تومان، سود محقق شده سال 93 معادل 15.4 تومان و سود محقق شده سال 92 نیز 31 تومان بود.

عملکرد شگفت انگیز بانک کارآفرین

مقایسه عملکرد بانک کارآفرین در شش ماهه اول سال 95 با شش ماهه اول سال 94 نشان می دهد این بانک در بهار و تابستان امسال نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 78 درصد سود خالص به دست آورد. از این لحاظ بانک کارآفرین جزو موفق ترین بانک ها در یک سال گذشته بوده است. سود خالص به دست آمده این بانک در بهار و تابستان امسال 94 میلیارد و 11 میلیون تومان بود. در کل سال 93 معادل 370 میلیارد و 199 میلیون تومان و در کل سال 92 نیز 338 میلیارد و 112 میلیون تومان سود خالص به دست آورده است.

سود هر سهم بانک کارآفرین در شش ماهه اول امسال 11 تومان بوده است که نسبت به سود 6.2 تومانی هر سهم این بانک در شش ماهه اول سال گذشته، 79 درصد رشد نشان می دهد. سود هر سهم این بانک در سال 94 بالغ بر 31 تومان، در سال 93 معادل 42 تومان و در سال 92 نیز 46 تومان بوده است.

سود هر سهم بانک پارسیان 76 درصد رشد کرد

سه ضلعی اقتصاد نوین، پاسارگاد و سامان، مثلث رقیبان اصلی بخش خصوصی در نظام بانکی کشور را تشکیل داده است. برای همین مقایسه عملکرد این سه بانک در کنار یکدیگر می تواند ما را در خرید سهام این بانک ها به خوبی راهنمایی کند.

سود بانک پارسیان بر اساس صورت های مالی سال 94 با 137 درصد افزایش نسبت به سال 93 به میزان 266 میلیارد و 524 میلیون تومان تعیین شده اما بانک مرکزی قبل از برگزاری مجمع بانک پارسیان در نامه ای اعلام کرد این بانک 70 میلیارد تومان کسری مطالبات غیر جاری دارد. بنابراین بانک پارسیان باید 70 میلیارد تومان از سود خالص خود را برای کسری مطالبات غیر جاری کسر کند؛ بنابراین سود خالص این بانک در سال گذشته 196 میلیارد و 527 میلیون تومان است.

سود هر سهم پارسیان در سال 94 بالغ بر 8.2 تومان، در سال 93 معادل 4.7 تومان و در سال 92 نیز 40 تومان بوده است. این بانک هم مثل کارآفرین، توانسته رشد خیره کننده 76 درصدی در سود تحقق یافته هر سهم را در سال 94 برای خود ثبت کند.

سود دو تومانی مهر اقتصاد در بهار 1395

سود خالص به دست آمده بانک مهر اقتصاد در فصل بهار سال جاری 34 میلیارد و 980 میلیون تومان بوده است. این مقدار سود خالص در سال 94 بالغ بر 140 میلیارد و  990 میلیون تومان و در سال 93 نیز 159 میلیارد تومان بوده است. سود هر سهم این بانک در بهار امسال 2.9 تومان بوده است، در سال 94 هر سهم مهر اقتصاد 11 تومان و در سال 93 هم 13 تومان بوده است.

 

بهترین بانک ها در تالار بورس

تجارت در انتظار محاسبه سود

بانک مرکزی و بانک تجارت هم مثل بانک مرکزی و بانک ملت بر سر صورت های مالی این بانک اختلاف نظر اساسی پیدا کرده اند. بانک مرکزی می گوید این بانک در سال 94 بالغ بر 2007 میلیارد و 800 میلیون تومان زیان خالص داشته است اما این بانک معتقداست 604 میلیارد تومان سود به دست آورده است. به اعتقاد تجارتی ها، این بانک در این سال 12 تومان سود به ازای هر سهم داشته است. در سال 93 معادل 399 میلیارد و 956میلیون تومان و در سال 92 هم 412 میلیارد تومان سود برای این بانک محاسبه شده است.

اختلاف عددها در مورد عملکرد بانک ملت

بانک ملت در کنار بانک صادرات، بزرگ ترین بانک های خصوصی کشور محسوب می شوند. با این حال این بانک در طول سال 94 بالغ بر 1844 میلیارد تومان زیان خالص را ثبت کرد. این محاسبه را بانک مرکزی انجام داده است اما حسابداران خود بانک ملت می گویند در سال 94 معادل 1238 میلیارد و 945 میلیون تومان سود کسب کرده اند.

سود خالص این بانک در سال 93 بالغ بر 1830 میلیارد تومان و در سال 92 معادل 1679 میلیارد تومان محاسبه شده است. از سوی دیگر بر اساس محاسبات بانک مرکزی سود هر سهم بانک ملت در سال 94 بالغ بر 46 تومان زیان خالص بوده است اما بانک ملت اعلام کرده که سود هر سهم این بانک در طول سال 94 معادل 31 تومان بوده است. این بانک در سال 93 بالغ بر 45 تومان و در سال 92 هم 42 تومان اعلام شده است.

روند رو به رشد بانک خاورمیانه

این بانک در بهار و تابستان امسال 79  میلیارد و 540 میلیون تومان سود خالص به دست آورده است. این در حالی است که در کل سال 94 سد خالص محاسبه شده این بانک 126 میلیارد و 80 میلیون تومان بود. این رقم برای سال 93 معادل 84 میلیارد و 851 میلیون تومان و برای سال 92 بالغ بر 82 میلیارد تومان بود.

 

به این ترتیب شاهد هستیم بانک خاورمیانه توانسته روند رو به رشد مناسبی در طی سال های اخیر طی کند. علاوه بر این درباره سود هر سهم این بانک باید گفت سود هر سهم خاورمیانه در طی شش ماهه اول امسال 19 تومان، در کل سال 94 معادل 34 تومان، در کل سال 93 بالغ بر 21 تومان و برای کل سال 92 هم 20 تومان بوده است.

سود منفی سهام بانک دی

این بانک در طول سه ماهه اول سال 95 بالغ بر 224 میلیارد تومان زیان قطعی را ثبت کرده است. این در حالی است که در کل سال 94 معادل 166 میلیارد تومان سود خالص برای این بانک خصوصی محاسبه شده بود. به این ترتیب سود خالص به دست آمده این بانک در بهار امسال نسبت به کل سال 94 بالغ بر 408 درصد کاهش یافته است.

 

سود خالص به دست آمده توسط این بانک در سال 94 معادل 231 میلیارد تومان و در سال 93 بالغ بر 135 میلیارد تومان بوده است. سود هر سهم این بانک در بهار امسال 35 تومان زیان بوده است. در سال 94 سود هر سهم این بانک 26 تومان، در سال 93 معادل 36 تومان و در سال 92 هم 37 تومان بوده است.

بهترین بانک ها در تالار بورس

روند میانه حکمت ایرانیان بین موفقیت و سقوط

این بانک در بهار و تابستان امسال هشت میلیارد و 101 میلیون تومان سود خالص به دست آورده است. این در حالی است که در کل سال 94 سود خالص محاسبه شده این بانک 32 میلیارد و 471 میلیون تومان بود. این رقم برای سال 93 بالغ بر 20 میلیارد و 57 میلیون تومان و برای سال 92 معادل 44 میلیارد و 228 میلیون تومان بود. علاوه بر این درباره سود هر سهم این بانک باید گفت سود هر سهم حکمت ایرانیان در طی شش ماهه اول امسال دو تومان، در کل سال 94 معادل 8.1 تومان، در کل سال 93 بالغ بر 7.5 تومان و برای کل سال 92 هم 11 تومان بوده است.

بانک اقتصاد نوین

این بانک اولین بانک خصوصی ثبت شده کشور است. سود خالص محاسبه شده این بانک در سال 94 معادل 239 میلیارد و 954 میلیون تومان بوده است. این مقدار سود در سال 93 بالغ بر 367 میلیارد تومان بوده است. همین ردیف محاسباتی در سال 92 معادل 539 میلیارد تومان و در سال 91 هم 440 میلیارد تومان بود. سود هر سهم بانک اقتصاد نوین در سال گذشته 21 تومان بود. این رقم در سال 93 معادل 32 تومان در سال 92 بالغ بر 47 تومان و در سال 91 هم 55 تومان بود.

سود شش تومانی بانک سینا

این بانک در بهار و تابستان امسال 68 میلیارد و 254 میلیون تومان سود خالص به دست آورده است. این در حالی است که در کل سال 94 سود خالص محاسبه شده این بانک 226 میلیارد و 901 میلیون تومان بود. این رقم برای سال 93 بالغ بر 235 میلیارد و 147 میلیون تومان و برای سال 92 هم 483 میلیارد و 810 میلیون تومان بود. به این ترتیب، شاهد هستیم بانک سینا نیز مانند اغلب بانک های کشور اوضاع خوبی در سال های اخیر نداشته است.

[ad_2]
لینک منبع

print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
02136124922