بازاریابی سبز

بازاریابی سبز

بازاریابی سبز یک بعدی از بازاریابی اجتماعی ، است. در بازاریابی اجتماعی به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها اشاره می کند. یکی از این مسئولیت ها، مسئولیت در قبال محیط زیست است.

بازاریابی سبز

هدف اصلی در بازاریابی سبز

هدف اصلی در بازاریابی سبز ، حفاظت و حمایت از فعالیت های انسان دوستانه از محیط زیست است.

بازاریابی سبز عبارتست از ارضاء نیازهای مشتری با حداقل اثرات مضر و مخرب بر روی محیط زیست. همچنین در اجرای موارد بازاریابی سبز نیازی به حذف صد درصدی اثرات مخرب نیست و تنها سعی کلیه اعضای شرکت در به حداقل رساندن اثرات مضر است.

بازاریابی سبز یکی از روش هایی است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۰ برخی شرکت ها در ایران از مباحث بازاریابی سبز استفاده میکردند اما مورد استقبال توسط مخاطبین قرار نگرفت. اما در سال ۱۳۹۳ برخی از شرکت ها توانستند با بهره گرفتن از بازاریابی سبز ، مخاطبین زیادی را بدست آورند. 

 

 green marketing

 

print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
02136124922